اس ام اس نوروز
متن اس ام اس و پیامک تبریک پیشاپیش عید نوروز

متن اس ام اس و پیامک تبریک پیشاپیش عید نوروز

هر سال که به اسفند می رسیم ناخودآگاه به این فکر می کنیم که چطور سالی را گذراندیم و در آخر با دو دو تا چهارتا خودمان نتیجه می گیریم که سال خوبی بود یا نه.البته هر کسی براساس آنچه که برایش اهمیت دارد نتیجه متفاوتی از دیگری می گیرد. حال و هوای روزهای نزدیک