اصغرمسعودی
لغو امتیاز ۳ پهنه معدنی در بهرام‌گور

لغو امتیاز ۳ پهنه معدنی در بهرام‌گور

پهنه‌های P4 ، P2 ، P1 به دلیل مخالفت سازمان محیط زیست لغو امتیاز شدند.به گزارش اول فارس، پیرو سؤال  اصغرمسعودی نماینده مردم نی‌ریز و استهبان از وزیر صمت در رابطه با کیفیت واگذاری پهنه‌های معدنی مناطق حفاظت شده سومین جلسه پیگیری سه‌شنبه ۱۶ مهرماه ۹۸ در سازمان ایمیدرو با  حضور  نماینده  مردم نی‌ریز و استهبان، آقاجانلو