اطلاعات حساب افراد
اطلاعیه بانک توسعه تعاون در خصوص حفاظت از اطلاعات هویتی توسط مشتریان

اطلاعیه بانک توسعه تعاون در خصوص حفاظت از اطلاعات هویتی توسط مشتریان

بانک توسعه تعاون با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد؛ضرورت حفاظت از اطلاعات هویتی توسط مشتریان بانک توسعه تعاون، ضمن تاکید بر امنیت اطلاعات حساب افراد نزد این بانک، لزوم هوشیاری مشتریان در حفاظت از اطلاعات هویتی و بانکی خود را خواستار شد. به گزارش اول فارس به نقل از  روابط‌عمومی بانک توسعه تعاون فارس ، به‌اطلاع