اطلاعات مدارک تحصیلی
مشکل عجیب پاسخ دهی به استعلام سامانه تایید مدارک تحصیلی آموزش و پروش

مشکل عجیب پاسخ دهی به استعلام سامانه تایید مدارک تحصیلی آموزش و پروش

سامانه تایید مدارک تحصیلی وزارت آموزش  در اجرایی کردن درخواستهای تایید مدارک دچار برخی مشکلات شده است و متقاضیان تایید مدارک تحصیلی از این سامانه دچار بلاتکلیفی شده اند. بر اساس این گزارش برخی افراد چنین اظهار کرده اند مدتهاست درخواست تایید مدرک دیپلم  تحصیلی شان  در برخی استانهای کشور بدون پاسخ مانده است و