اعتراض بازنشستگان
اول فارسTV|تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل سازمان برنامه

اول فارسTV|تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل سازمان برنامه

ایسنا:جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی صبح دوشنبه (۶ بهمن) با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه، نسبت به وضعیت مستمری خود اعتراض کردند. بازنشستگان معترض می‌گویند مستمری آنها از دریافتیِ بازنشستگان کشوری و لشگری ناچیزتر است و خواهان همسان‌سازی مستمری‌ها هستند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع معترضان حضور یافت توضیحاتی درباره مشکلات و