افت فشار آب در شیراز
شیراز در آستانه نوبت بندی آب |  وظیفه مردم : صرفه جویی / وظیفه مدیران:توصیه به صرفه جویی
۸۰ درصد آب شیراز از منابع زیرزمینی

شیراز در آستانه نوبت بندی آب | وظیفه مردم : صرفه جویی / وظیفه مدیران:توصیه به صرفه جویی

 مدیرعامل آبفای شیراز گفت: حدود  ۸۰ درصد آب شیراز از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و خشکسالی‌های دهه اخیر موجب کاهش شدید آب این منابع شده است. به گزارش اول فارس ، الله‌بخش نظرپور در گفت‌وگو با  تسنیم در شیراز، مهم‌ترین علل افت فشار آب در شیراز را مصرف بی‌رویه تعدادی از مشترکان و همچنین شروع فصل گرما