افراد مثبت اندیش
با مثبت‌اندیشی شانس موفقیت در زندگی را بسازید

با مثبت‌اندیشی شانس موفقیت در زندگی را بسازید

غالباً، افراد اطراف آن ها، موفقیت هایشان را به شانس نسبت می‌دهند، اما اگر با این افراد صحبت کنید و داستان‌های آن‌ها را از همان جایی که شروع کرده‌اند و به نقطه و جایی که الان رسیده اند، دنبال کنید، می‌فهمید که شانس ارتباط چندانی با موفقیت آن‌ها ندارد، چرا که این افراد، بیشتر با