افزایش تورم
دولت روحانی اموال عمومی را حراج کرده است/ منتظر تورم شدید باشید

دولت روحانی اموال عمومی را حراج کرده است/ منتظر تورم شدید باشید

حسین راغفر معتقد است گام بعدی دولت برای تامین کسری بودجه‌ و ناتوانی از پرداخت تعهدات و هزینه‌هایش افزایش نرخ ارز خواهد بود که رشد قیمت بنزین نیز به این چرخه شتاب می‌دهد و منجر به افزایش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. در مدت اخیر چند اقتصاددان به حسن روحانی نامه