افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
برای افزایش حقوق کارکنان وزارت کشاورزی به نوبخت نامه نوشتم/ افزایش حقوق‌کارکنان وزارت کشاورزی از ابتدای سال آینده اعمال می‌شود
مسعودی نماینده اصلاح‌طلب مردم استهبان:

برای افزایش حقوق کارکنان وزارت کشاورزی به نوبخت نامه نوشتم/ افزایش حقوق‌کارکنان وزارت کشاورزی از ابتدای سال آینده اعمال می‌شود

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به عدم افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گفت: وقتی یک زیرمجموعه که احساس می‌کند حقش هست داده نشود راندمان کار هم پایین می‌آید. گاهی وقت‌ها این توجه به نیروها خود درآمدها و تلاش‌ها را هم افزایش می‌دهد و آن بهره‌وری لازم به دست می‌آید. به گزارش پایگاه