افزایش یارنه
افزایش دو برابری مبلغ یارانه افراد در سال۱۴۰۰

افزایش دو برابری مبلغ یارانه افراد در سال۱۴۰۰

به گزارش گروه اجتماعی اول فارس ، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ ، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره با افزایش رقم یارانه‌ها اظهار کرد: حدود ۷۸ میلیون نفر در کشور یارانه می‌گیرند؛ طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ۱۰ میلیون نفر از افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، حدود