افشاگر
ترامپ در معرض توفان اطلاعاتی افشاگرها / نحوه حمایت قانون از افشاگر ترامپ

ترامپ در معرض توفان اطلاعاتی افشاگرها / نحوه حمایت قانون از افشاگر ترامپ

 رسوایی تماس تلفنی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با یک رهبر خارجی که با افشاگری یک مامور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) آغاز شد با مطرح شدن افشاگر دوم، ترامپ را در بحبوحه کمپین های انتخاباتی در معرض توفان اطلاعاتی ناشی از افشاگری ها قرار داده  است. به گزارش اول فارس، رسوایی ترامپ با شکایت