اقتصاد۲۴ - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • عموم مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند

    عموم مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند

    حسین راغفر اقتصاددان منتقد نظام اقتصادی ایران معتقد است در نتیجه اتفاقات اقتصادی چند سال گذشته عامه مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و برای همین است که کارگران صنعت نفت اینطور بی‌پروا به اعتراض مشغولند.