اقساطی بودن خودرو
سخنگوی مجمع نمایندگان استان فارس:امکانات در اختیار نمایندگان باید هم طراز با وزرا باشد

سخنگوی مجمع نمایندگان استان فارس:امکانات در اختیار نمایندگان باید هم طراز با وزرا باشد

ایلنا: سخنگوی مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به اینکه مطرح شدن موضوعاتی مانند اقساطی بودن خودرو و دریافت رانت برای نمایندگان به هیچ وجه صحت ندارد گفت: در ادوار گذشته مجلس برای نمایندگان خودروهای خارجی خریداری می کردند و بعد از چهار سال به نمایندگان می فروخت این در حالی ست که شان نمایندگان