القاصی
سمت و سوی رأی قضات دادگاه خانواده بر پایه حفظ بنیان خانواده باشد

سمت و سوی رأی قضات دادگاه خانواده بر پایه حفظ بنیان خانواده باشد

رئیس کل دادگستری استان فارس بر اجرای دقیق و سریع بخشنامه ریاست قوه قضائیه در راستای آزادی زندانیان مهریه در استان فارس تأکید کرد. به گزارش اول فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ علی القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس در شورای برنامه ریزی دادگستری استان با تأکید بر نظارت معاونین دادگستری استان بر اجرای