امتیاز دهی
راننده اسنپ چطور باید به مسافر اسنپی امتیاز بدهد؟ دادن ۵ ستاره یعنی چه؟

راننده اسنپ چطور باید به مسافر اسنپی امتیاز بدهد؟ دادن ۵ ستاره یعنی چه؟

اگر شما یکی از هزاران راننده اسنپ هستید  می‌توانید در اپلیکیشن به مسافر امتیاز بدهید. در جدیدترین به‌روزرسانی اپلیکیشن راننده اسنپ، می‌توانید دلایل رضایت و عدم رضایت خود از همسفرتان را هم انتخاب کنید و بر اساس نقاط مثبت و منفی موجود در اپلیکیشن به مسافر امتیاز بدهید. ثبت امتیاز و نظرتان در مورد مسافران