امضای طومار
طومار اینترنتی مخالفت با “محدودیت اینترنت بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی ” در کارزار

طومار اینترنتی مخالفت با “محدودیت اینترنت بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی ” در کارزار

در پی ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از سوی برخی نمایندگان مجلس  و مخالفت گسترده شهروندان ایرانی با این طرح ، همزمان در وبسایت کارزار کمپینی با عنوان “مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ” به شرح ذیل طراحی و در حال جمع آوری