امیر علی
این کودک بواناتی جان ۱۱ نفر  را نجات داد

این کودک بواناتی جان ۱۱ نفر را نجات داد

به گزارش اول فارس،با رضایت خانواده امیرعلی زارع کودک شش ساله بواناتی که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود ۱۱بیمار نیازمند عضو به زندگی لبخند دوباره زدند. پس از اعلام مرگ مغزی امیرعلی توسط پزشکان معالج و تایید مرگ مغزی وی و رضایت این خانواده، کودک برای اهدای عضو به بیمارستان پیوند اعضای