انباری
این وسایل را هرگز نباید در انباری و پارکینگ نگهداری کرد

این وسایل را هرگز نباید در انباری و پارکینگ نگهداری کرد

برای اینکه خانه‌ای ایمن و عاری از آفات و حشرات داشته باشید، نباید برخی از وسایل و لوازم را در انباری و یا پارکینگ نگهداری کنید. با نگهداری این لوازم و وسایل در جایی جز پارکینگ و انباری هم این وسایل سالم می‌مانند و هم خانه‌ای تمیزتر و ایمن‌تر دارید.در ادامه این مطلب به شما
۱۴ وسیله ای که هیچوقت نباید در انباری نگهداری کرد

۱۴ وسیله ای که هیچوقت نباید در انباری نگهداری کرد

انباری  و یا زیرزمین می تواند محل بسیار خوبی برای نگهداری برخی وسایل اضافی باشد اما قبل از این که چیزی را در زیر زمین بخواهید انبار کنید، در نظر بگیرید که این وسایل در فضای خنک و اغلب مرطوب می مانند. زیرزمین خانه برای افرادی که انباری ندارند یک انتخاب عالی است و می‌توان