انتخابات محلی
جزئیات لایحه رفراندوم محلی در گفت‌وگو با علی‌اکبر گرجی
فرماندار، شورای شهر و مردم می‌توانند پیشنهاد همه‌پرسی دهند

جزئیات لایحه رفراندوم محلی در گفت‌وگو با علی‌اکبر گرجی

 فرماندار، شورای شهر و مردم می‌توانند پیشنهاد همه‌پرسی دهند – همه‌پرسی در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد اصفهان می‌تواند منطقه‌ای برگزار شود – شوراهای شهر و روستا برگزارکننده همه پرسی خواهند بود اما درباره نظارت بر آن هنوز تعیین تکلیف نشده است ایران شاید صاحب قانون رفراندوم محلی شود؛ سازوکاری که تدوین‌کنندگان آن می‌گویند هدفش