انفجار در بیروت
تصاویرهولناک از شدت تخریب‌ها ناشی از انفجار در بیروت

تصاویرهولناک از شدت تخریب‌ها ناشی از انفجار در بیروت

اول فارس| خبر بین المللی: خبرنگار الجزیره در بیروت درباره انفجار‌های امروز اعلام کرد: شدت خرابی‌ها در بندر بیروت به حدی بود که گمان می رود چند انفجار با هم در شهر روی داده است. در فیلم ها نیز دیده می شود چند انفجار کوچک پس از انفجار اصلی روی می دهد. در حالی که