انواع مسکن‌
کدام مُسکن برای کدام درد؟ آشنایی با انواع مسکن‌ها و دردها

کدام مُسکن برای کدام درد؟ آشنایی با انواع مسکن‌ها و دردها

داروهای مسکن، درد و ناراحتی ناشی از یک بیماری یا آسیب یا درد ناشی از عمل جراحی یا عوارض مزمن را تسکین می‌دهند. تجربهٔ هر کسی از درد متفاوت است. درد ممکن است ناگهانی ایجاد شود (حاد) یا به‌صورت مزمن وجود داشته باشد (ماه‌ها یا سال‌ها).  مسکن‌ها انواع زیادی دارند. بهترین مسکن برای شما بستگی