انواع کورتاژ
عمل کورتاژ؛ انواع، مراحل و مراقبت‌های پس از آن

عمل کورتاژ؛ انواع، مراحل و مراقبت‌های پس از آن

حتما خانم ها اسم کورتاژ را زیاد شنیدند. مخصوصا اینکه فقط کورتاژ را مخصوص سقط جنین می‌دانند اما اینگونه نیست. ما کورتاژ تشخیصی هم داریم که در موارد پولیپ،آندومتریوز و خونریزی‌ها و … استفاده می‌شود. اول فارس | سلامت : حتما خانم ها اسم کورتاژ را زیاد شنیدند. مخصوصا اینکه فقط کورتاژ را مخصوص سقط جنین