اوراق مشارکت
۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت متروی شیراز منتشر شد
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت متروی شیراز منتشر شد

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز گفت: انتشار و فروش ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت احداث خط دو متروی شیراز انجام و زمینه افزایش مشارکت شهروندان در توسعه و عمران کلان شهر شیراز فراهم شده است. محمدهادی هاشم پور روز شنبه با بیان اینکه تعهد بازپرداخت سود این اوراق بطور مساوی بر عهده دولت و