اوگراپلو
طرز تهیه اوگراپلو غذای سنتی و خوشمزه تاجیکستان

طرز تهیه اوگراپلو غذای سنتی و خوشمزه تاجیکستان

چقدر با غذاها و دسرهای تاجیکستان آشنایی دارید؟ تاجیکستان کوچک ترین کشوری است که در آسیای میانه جای دارد و جزء کشورهای کوهستانی به حساب می آید. کشور تاجیکستان میزبان مردمی با فرهنگ است و از دیرباز زادگاه فرهنگ های باستانی متنوعی بوده است. این کشور تاریخ پر فراز و نشیبی به خود دیده و