اَمرداد
مرگ سنگ‌نبشته‌ی پهلوی کوه دژِ اِستخر

مرگ سنگ‌نبشته‌ی پهلوی کوه دژِ اِستخر

سنگ‌نبشته‌ی پهلوی ساسانی کوه دژِ اِستخر در شهرستان مَرودَشت بر اثر عوامل طبیعی، محیطی، انسانی و غفلت مسوولان میراث فرهنگی پس از گذشت کمابیش پانزده سَده دچار مرگ زود هنگام شده و واپسین روزهای زیست خود را سپری می‌کند. به گزارش اَمرداد، اگر روزی «فرخ تَن» که نامش در سنگ‌نبشته‌ی پهلویِ کوهِ قلعه استخر آمده