اگر راننده اسنپ درخواست‌های سفر ارسال‌شده را قبول نکند چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر راننده اسنپ درخواست‌های سفر ارسال‌شده را قبول نکند چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر راننده اسنپ درخواست‌های سفر ارسال‌شده را قبول نکند چه اتفاقی می‌افتد؟

روشن بودن اپلیکیشن راننده اسنپ به مدت طولانی و عدم قبول درخواست‌های سفر از سوی شما، باعث می‌شود درخواست‌های سفر به طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کنند و حتی ممکن است تا مدتی درخواست سفر جدید دریافت نکنید. قابلیت محدودشدن ارسال درخواست‌های سفر در اپلیکیشن رانندگان اسنپ، ویژگی جدیدی است که درصورتی‌که کاربر راننده با اپلیکیشن روشن،