ایبانه
ماجرای محکومیت زن شیرازی به جرم خوانندگی در ابیانه | متهم مورد نظر کجاست؟!

ماجرای محکومیت زن شیرازی به جرم خوانندگی در ابیانه | متهم مورد نظر کجاست؟!

دادستان عمومی و انقلاب کاشان گفت: مطالب انتشار یافته مبنی بر محکومیت فردی به جرم خوانندگی در فضای مجازی صحت ندارد. به گزارش اول فارس ، محمد تکبیرگو پنجشنبه شب در این زمینه اظهارداشت: امروز در فضای مجازی مطالبی منتسب به بنده نشر شد که هم موجب شگفتی و هم تاثر است.وی از همگان خواست