ایجاد انگیزه در کار
۱۲ راهکار موثر و عملی برای بهتر و موفق بودن در کار خود

۱۲ راهکار موثر و عملی برای بهتر و موفق بودن در کار خود

لحظاتی هستند که احساس می کنید زمان کافی برای انجام کار هایتان را ندارید. مثلاً پیاده روی نکرده اید، با دوستتان شش ماه تماس نگرفته اید ، شغل جدید را درخواست نداده اید، نتوانستید گزارش درخواستی رئیس را به اتمام برسانیدو هزاران کار مانده دارید. این لیست ناتمام است و به شدت شما را نگران