ایران عراق
آثار دیدنی ایران باستان در عراق

آثار دیدنی ایران باستان در عراق

 اول فارس |گردشگری : کشور عراق که در دوران باستان به بین‌النهرین و میان‌رودان معروف بود در طول تاریخ خود دارای ارتباط فرهنگی زیاد با ایران بوده است و آثار و جاذبه‌های دیدنی، چون الحضر یاهاترا و ایوان مدائن از روزگاران اشکانی و ساسانی را در خود جای داده است. دوران پیش از اسلام گوردخمه‌های