ایمان سبز
بازگشت ناگهانی سرمربی محبوب شیرازی به فوتبال

بازگشت ناگهانی سرمربی محبوب شیرازی به فوتبال

سرمربی کهنه کار و محبوب شیرازی با یک تیم دسته دومی به عرصه فوتبال برمی گردد. به گزارش اول فارس، باشگاه ایمان سبز شیراز با خرید امتیاز باشگاه میلاد مهر تهران در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال ایران حضور خواهد یافت. با تصمیم مهندس غلامی مالک و مهدوی مدیرعامل باشگاه ایمان سبز شیراز و طبق