ایمپلن
خبر خوش راه رفتن یک معلول قطع نخایی با کمک یک ایمپِلَنت مغزی

خبر خوش راه رفتن یک معلول قطع نخایی با کمک یک ایمپِلَنت مغزی

یک مرد معلول به لطف کاشت وسایل الکترونیکی در مغز توانسته است فقط با فکر کردن شروع به راه رفتن کند.گِرت-یان اُسکام، ۴۰ ساله اهل هلند، ۱۲ سال پیش در یک حادثه با دوچرخه فلج شد. وسایل کاشته شده الکترونیکی در مغز (موسوم به ایمپِلَنت)، افکار او را با کمک یک «ایمپلنت» دیگر که در