اینترفرون بتا – یک آ
کشف داروی ایرانی برای درمان کووید ۱۹

کشف داروی ایرانی برای درمان کووید ۱۹

محققان ایرانی به کمک یک روش درمانی توانستند کووید ۱۹ را شکست دهند و میزان مرگ و میر مبتلایان را به یک پنجم برسانند. به گزارش اول فارس ، «کشف دارویی محققان ایرانی در درمان کرونا» خبر خوشی که محققان بیمارستان مسیح دانشوری اعلام کردند، بر این اساس نتایج مطالعات دو فازی محققان ایرانی نشان