اینتنت
اینترنت ماهواره ای استارلینک یک گام دیگر جلو رفت

اینترنت ماهواره ای استارلینک یک گام دیگر جلو رفت

شرکت اسپیس ایکس یک گروه جدید از ماهواره‌های اینترنت فضایی استارلینک را به مدار زمین فرستاد.این ماهواره‌ها در مدار۵۵۰ کیلومتری زمین قرار می‌گیرند. تا کنون بیش از هزار ماهواره استارلینک در مدار قرار گرفته‌اند و خدمات رسانی این اینترنت با سرعتی در حدود ۱۳۰ مگابیت در ثانیه حتی در مناطق قطبی زمین در دسترس است.