باراش باران
واکنش هواشناسی به بارش شدید و بیسابقه باران در روزهای آینده در ایران

واکنش هواشناسی به بارش شدید و بیسابقه باران در روزهای آینده در ایران

 به گزارش اول فارس، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: اطلاعیه شدیدترین بارش قرن در کشور به صورت کامل رد می‌شود. صادق ضیائیان گفت: اخیرا خبری در خصوص شدیدترین بارش های قرن در کشور در برخی از کانال ها و فضای مجازی منتشر شده که به صورت کامل تمامی آنها رد می شود. به گفته مدیرکل
گزارش آغاز بارش برف و باران در استان‌ها همزمان با ورود سامانه بارشی به کشور

گزارش آغاز بارش برف و باران در استان‌ها همزمان با ورود سامانه بارشی به کشور

 سامانه بارشی، برخی استان‌های کشور را در بر گرفته و شهرهای بسیاری این روزها آسمانی بارانی یا برفی را تجربه می‌کنند. به گزارش اول فارس همزمان با ورود سامانه بارشی به کشور، استان های مختلف بارش برف و باران را تجربه کردند و در آخرین ماه از پاییز چهره زمستانی به خود گرفتند. بارش برف