باران شدید قرن
واکنش هواشناسی به بارش شدید و بیسابقه باران در روزهای آینده در ایران

واکنش هواشناسی به بارش شدید و بیسابقه باران در روزهای آینده در ایران

 به گزارش اول فارس، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: اطلاعیه شدیدترین بارش قرن در کشور به صورت کامل رد می‌شود. صادق ضیائیان گفت: اخیرا خبری در خصوص شدیدترین بارش های قرن در کشور در برخی از کانال ها و فضای مجازی منتشر شده که به صورت کامل تمامی آنها رد می شود. به گفته مدیرکل