بارنامه
صدور بارنامه توسط رانندگان کامیون ؛ آش شله قلمکار دولت برای حمل و نقل جاده ای

صدور بارنامه توسط رانندگان کامیون ؛ آش شله قلمکار دولت برای حمل و نقل جاده ای

صدور بارنامه توسط رانندگان کامیون دارای شخصیت حقوقی بدون نیاز به پایانه به ظاهر حذف برخی واسطه ها از حمل و نقل جاده ای است اما در باطن سوالات فراوانی ایجاد می کند.  تین نیوز |حمزه علی بخشی کارشناس حمل و نقل نوشت: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات زدایی و
خون رانندگان کامیون در شیشه بنگاه های باربری دلال صفت/نیمی از کرایه را به جیب می زنند

خون رانندگان کامیون در شیشه بنگاه های باربری دلال صفت/نیمی از کرایه را به جیب می زنند

رانندگان کامیون می گویند بسیاری از شرکت های حمل و نقل و بنگاه های باربری در ایران به دلالانی تبدیل شده اند که گاه تا ۵۰ درصد مبلغی را که تحت عنوان کرایه بار و به نام راننده کامیون از صاحبان بار دریافت می کنند، به جیب می زنند. تین نیوز: واسطه گری و دلال بازی در