بازارگاه
عرضه شکر برای اصناف و صنایع در سامانه بازارگاه
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:

عرضه شکر برای اصناف و صنایع در سامانه بازارگاه

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به مصوبه هفتمین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه‌بندی استانی و بر اساس دستورالعمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر انجام می‌شود. به گزارش اول فارس، در متن نامه احمد خانی نوذری به روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها  در
اذعان نماینده داراب و زرین‌دشت از رانت زیاد و بی تدبیری در واردات نهاده های کشاورزی

اذعان نماینده داراب و زرین‌دشت از رانت زیاد و بی تدبیری در واردات نهاده های کشاورزی

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: به دلیل نگاه بخشی و منفعت‌طلبانه، سامانه بازارگاه در عمل نتوانسته به رسالت محوری خود که توزیع نهاده‌ها و اصلاح قیمت‌ها است عمل کند. به گزارش اول فارس، محمدجواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس  با اشاره به نوسانات بازار محصولات دامی و فشار اقتصادی