بازاریان
واکنش نماینده مجلس به اعتراضات کسبه و بازاریان و گرانی افسارگسیخته

واکنش نماینده مجلس به اعتراضات کسبه و بازاریان و گرانی افسارگسیخته

نرخ مالیات در حالی افزایش داشته است که کسبه و فروشنده ها درآمد آنچنانی ندارند و اعتراضات کسبه و بازاریان در این رابطه نشان دهنده عدم رضایت آنها از وضعیت موجود است . نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها با اشاره به گرانی کالاها گفت: مجلس چنین اجازه ای را به دولت نداد که قبل از