بازار بورس و اوراق بهادار
نماد یک شرکت بورسی چیست؟

نماد یک شرکت بورسی چیست؟

 هر شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار با یک نماد شناخته می شود که نماد شرکت بورسی نام دارد. در بازار بورس و اوراق بهادار هر شرکت با یک نماد شناخته می‌شود تا افراد برای نوشتن و درخواست خرید و فروش سهام آن شرکت، نیاز به وارد کردن اسم کامل قانونی شرکت را نداشته