بازشدن بازار
کدام مشاغل و ادارات در شهرهای نارنجی مجاز به فعالیت هستند؟

کدام مشاغل و ادارات در شهرهای نارنجی مجاز به فعالیت هستند؟

کمیته‌های تخصصی ستاد مقابله با کرونا عصر امروز جلسه ای به ریاست روحانی رئیس جمهور در خصوص وضعیت اجرای محدودیت‌ها در شهرهای مختلف کشور و تغییر وضعیت برخی شهرها از قرمز به نارنجی داشتند که در آن تصمیماتی درباره نحوه اعمال محدودیت ها در شهرها گرفته شد. بر این اساس از مجموع ۱۶۰ شهری که