بازنشسته کشوری
۱۰۰هزار بازنشسته کشوری سهامدار ETF می‌شوند

۱۰۰هزار بازنشسته کشوری سهامدار ETF می‌شوند

اول فارس: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سهامدار شدن بازنشستگان کشوری در صندوق مدیریت ثروت در فرابورس خبر داد. محمد شریعتمداری امشب در توییتی نوشت: خبر خوش؛ از امروز با عرضه سهام صندوق مدیریت ثروت در فرابورس، در بزرگترین پذیره نویسی اولیهETF، صد هزار نفر از بازنشستگان کشوری که قبلاً ثبت نام کرده