بازپرداخت تسهیلات
شرایط بخشودگی جرائم تأخیر بازپرداخت تسهیلات بانکی اعلام شد

شرایط بخشودگی جرائم تأخیر بازپرداخت تسهیلات بانکی اعلام شد

شرایط بخشودگی جرائم تأخیر بازپرداخت تسهیلات اعلام شد. به گزارش اول فارس به نقل از بانک قرض الحسنه مهر ایران ، بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را (شامل اصل، سود و سود دوران تأخیر) به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است وجه التزام تأخیر تأدیه دین