بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه
بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه و عامل فیلترینگ تلگرام دستگیر شد

بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه و عامل فیلترینگ تلگرام دستگیر شد

سخنگوی دستگاه قضا درباره دستگیری بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه گفت: اگر کسی کار خوبی کرد اما جرمی مرتکب شد با او برخورد می‌شود. به گزارش اول فارس ، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری بیژن قاسم زاده  بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که مجری فیلترینگ تلگرام بود، گفت: موضوعات را نباید