بازگشایی اصناف
نحوه بازگشایی گام‌به‌گام واحدهای صنفی اعلام شد

نحوه بازگشایی گام‌به‌گام واحدهای صنفی اعلام شد

اتاق اصناف ایران در پی آخرین مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، شیوه اجرای طرح بازگشایی گام به گام واحدهای صنفی را مبتنی بر بخشنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور اعلام کرد. به گزارش اول فارس به نقل از اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف ایران در پی آخرین مصوبات ستاد ملی