بازگشایی مدارس تهران
بازگشایی مدارس تهران کاملا غیرحضوری خواهد بود

بازگشایی مدارس تهران کاملا غیرحضوری خواهد بود

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که بازگشایی مدارس پایتخت از پانزدهم شهریورماه به علت وضعیت قرمز تهران به لحاظ کرونا، کاملا غیرحضوری خواهد بود. به گزارش اول فارس، مسعود ثقفی درباره آخرین وضعیت بازگشایی مدارس در پایتخت از پانزدهم شهریورماه اظهار کرد: تهران در وضعیت قرمز قرار دارد و همانطور که پیش از