بازگشت احمدی نژاد
احتمال بازگشت محمود احمدی‌نژاد در ۱۴۰۰

احتمال بازگشت محمود احمدی‌نژاد در ۱۴۰۰

روزنامه شرقدر مطبی با عنوان “‌بازگشت معجزه‌ هزاره سوم ” نوشته است: علی‌اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی‌نژاد، درحالی تلویحا از ورود محمود احمدی‌نژاد به انتخابات ۱۴۰۰ پرده‌برداری کرده که شنیده‌های خبرنگار ما نیز حاکی از این است که نزدیکان رئیس سابق دولت تکاپو و تحرکات خود را برای یارگیری به‌نفع او با رایزنی اقشار مختلف آغاز