باز شدن رگ
نسخه ای برای باز شدن تمام رگهای گرفته

نسخه ای برای باز شدن تمام رگهای گرفته

بهداشت و سلامت پیشگیری و بیماریها نسخه ی برای باز شدن تمام رگهای گرفته باز شدن رگها برای حفظ سلامتی و جلوگیری از سکته های مغزی و قلبی امری حیاتی است ، مردم کشورهای اروپایی از یک نسخه برای درمان گرفتگی رگ ، عفونت ها و سرماخوردگی استفاده می کنند. نسخه سنتی آلمانی ها برای درمان