باطل کردن جادو
بهترین راه‌ برای باطل کردن سحر و جادو که بخت تان سریع باز شود

بهترین راه‌ برای باطل کردن سحر و جادو که بخت تان سریع باز شود

سحر و جادو یک حقیقتی است که می‌تواند بختی را ببندد، مهر کسی را از دل بیرون کند، رزق‌وروزی کسی را تنگ کند و…؛ اما این امور جز به اذن خدای سبحان واقع نمی‌شود. به گزارش اول فارس ، جادوها و جادوگران از زمان‌های قدیم توجه مردم را به خود جلب کرده‌اند و این امر