باغات دینکان
تصویب لایحه عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات در شورای شهر شیراز

تصویب لایحه عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات در شورای شهر شیراز

 لایحه  شهرداری شیراز در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا در در یکصد و بیست و یکمین جلسه فوق‌العاده علنی صحن شورای اسلامی شهر شیراز مطرح شد که بر اساس آن فرمول محاسبه و اخذ عوارض