باغ رستوران
ورشکسته شدن ۲۰ درصد رستوران‌های شیراز با فرار مشتریان و زشت شدن چهره شیراز توسط صدها باغ رستوران‌

ورشکسته شدن ۲۰ درصد رستوران‌های شیراز با فرار مشتریان و زشت شدن چهره شیراز توسط صدها باغ رستوران‌

ریزش مشتری رستوران‌های شیراز در حالی دارد اتفاق میفتد که مواردی همچون گران شدن مواد اولیه، مالیات بر ارزش افزوده و کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش مشتریان رستوران‌ها شده است. ایلنا:  رستوران داران در حالی طی فاصله زمانی کوتاه افزایش قیمت داده‌اند که این موضوع در کنار آمارهای رسمی افزایش نرخ تورم دور